Bioderma Website

BIODERMA แบรนด์ภายใต้ NAOS

BIODERMA เป็นแบรนด์เวชสำอางภายใต้บริษัท NAOS ที่มุ่งเน้นในด้านการดูแลสุขภาพ

“ผิวควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มากกว่าการดูแลที่มากเกินไป”

ด้วยปรัชญาดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ Jean-Noël Thorel เภสัชกรและนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ก่อตั้ง NAOS ขึ้นมา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแบรนด์ที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจจากผิวพรรณ

ชีวนิเวศวิทยา (Ecobiology) : หัวใจของ NAOS

NAOS เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากดินแดนอุดมคติที่สมบูรณ์แบบของมนุษยชาติ

NAOS มองผิวหนังว่าเป็นระบบนิเวศหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ชีวนิเวศวิทยาถือกำเนิดขึ้นจาก วิสัยทัศน์ที่ว่า: วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับธรรมชาติของผิว และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบชีววิทยาของผิว ซึ่งแตกต่าง จากเครื่องสำอางทั่วไปโดยสิ้นเชิง

การรวมกันของคำว่า “ระบบนิเวศ” และ “ชีววิทยา” ทำให้เกิดวิธีการบำรุงผิวด้วยการยอมรับในธรรมชาติของผิว โดยมีพื้นฐานบนความคิดที่ว่าระบบ นิเวศของผิว (ชีววิทยาและสรีรวิทยา) ของแต่ละบุคคล (วิถีชีวิต) มีความสัมพันธ์กับโลกใบนี้และเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ด้วยแนวคิดนี้เราจึงช่วยให้ผิว สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และปรับสมดุลเพื่อฟื้นฟูผิวให้ทำงานได้ตามกลไกธรรมชาติของผิว

BIODERMA, Institut Esthederm และ Etat Pur เป็น 3 แบรนด์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาแห่ง NAOS ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การส่งเสริม สุขภาพที่ดีของผิวและผู้คน

 • BIODERMA เป็นแบรนด์เวชสำอางที่มุ่งเน้นด้านการดูแลผิวให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดแห่งชีวนิเวศวิทยา
 • Institut Esthederm เป็นแบรนด์ที่มุ่งเน้นด้านความงดงามเหนือกาลเวลาของผิว ตามแนวคิดแห่งชีวนิเวศวิทยา
 • Etat Pur เป็นแบรนด์ที่มุ่งเน้นด้านการดูแลผิวเฉพาะด้าน เพื่อให้ผิวได้รับการดูแลตามความต้องการอย่างเหมาะสม ตามแนวคิดแห่งชีวนิเวศวิทยา

‘Care first’ จุดมุ่งหมายที่มีร่วมกันของเรา

BIODERMA เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของ NAOS และมีพันธกิจเฉพาะ เพื่อทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เวชสำอางได้ อย่างกว้างขวางที่สุด ด้วยความเอาใจใส่และมุ่งมั่นตั้งใจ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีความอ่อนโยนต่อผิวที่บอบบาง

ที่ BIODERMA เรามุ่งเน้นด้านความใส่ใจ การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของชีวิตของผู้คน เราคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิดในการยอมรับ ธรรมชาติของผิวที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านผิวพรรณได้อย่างมีประสทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่าย

จากแนวคิด care first เราเริ่มจากการดูแลผิวพรรณ รวมถึงความห่วงใยในด้านผิวพรรณของผู้คน และเราหวังว่าจะส่งต่อสิ่งดีๆ นี้ต่อไปในอนาคต ด้วยวิธีการของเราเอง

ส่งมอบสุขภาพผิวที่ดีแก่ผู้คน

ในแต่ละวัน ผิวต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลและสุขภาพผิว ทั้งมลภาวะ สภาพอากาศ แสงยูวี ความเจ็บป่วย ยารักษาโรค อายุที่เพิ่มขึ้น… เป็นปัจจัยที่ทำให้ผิวอ่อนแอลงและขาดสมดุล ซึ่งจะส่งผลให้ผิวสูญเสียปราการปกป้องตนเองตามธรรมชาติ

ผิวจะไวต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น และเกิดปฏิกิริยาต่างๆ มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดริ้วรอย รอยแดง และผื่นคัน ทั้งนี้ ผิวของแต่ละบุคคลจะตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าแตกต่างกันตามพันธุกรรม

นอกเหนือจากอาการที่กล่าวมาแล้ว ชีวนิเวศวิทยายังเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมโดยรวมของแต่ละบุคคลอีกด้วย ในฐานะที่เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นโดย มีแนวคิดจากชีวนิเวศวิทยา BIODERMA มีความเชี่ยวชาญในชีววิทยาของผิวพรรณและความรู้ระบบนิเวศ เพื่อให้มีความเข้าใจในความไวต่อสภาพ แวดล้อมของผิวแต่ละประเภท และปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าของผิว เพื่อดูแลผิวตามปัญหาของแต่ละสภาพผิว

BIODERMA เราได้นำหลักการทางชีววิทยามาในใช้ในการดูแลปัญหาผิว และส่งเสริมสุขภาพผิวที่ดี

นวัตกรรม: สูตรที่ให้ผลลัพธ์ทางบวก

สูตรทางวิทยาศาสตร์ของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ผลลัพ์เชิงบวก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเคมีตามธรรมชาติ ซึ่งมาจากการคัดเลือกสารประกอบที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำและเคร่งครัด ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้มีสุขภาพผิวที่ดี

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพสูงแม้กับผิวอันบอบบาง แพ้ง่าย เราจึงเชื่อว่าทุกองค์ประกอบของระบบนิเวศของผิวล้วนมีความสำคัญ ทั้งสิ้น

แนวทางการปฏิบัติของเรา

 • การได้แรงบันดาลใจจากชีววิทยาตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและผิวพรรณ
 • เพราะผิวของเราสามารถซึมซับส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนประกอบตามธรรมชาติในผิวของเราได้ดี เราจึงเลือกใช้สารประกอบ ที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับโครงสร้างตามธรรมชาติของผิว หรือเลียนแบบกลไกการทำงานตามธรรมชาติของผิว สำหรับผิวที่มีปัญหานั้น เราเลือก ใช้สารประกอบที่ออกฤทธิ์เฉพาะสำหรับปัญหาผิวที่แตกต่างกัน เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลผิวอย่างตรงจุด
 • ดูแลผิวที่มีปัญหาจากต้นเหตุที่ทำให้ผิวขาดสมดุล
 • เพื่อให้ผิวแข็งแรงและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว เราจึงเลือกโมเลกุลบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีกลไกในการ รักษาสมดุลของผิวโดยเฉพาะ
 • คำนึงถึงระบบนิเวศของผิวแต่ละประเภท
 • เราคำนึงถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน เราจึงให้ความสนใจในกลไกทางชีวภาพทั้งหมดเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสม แม่นยำ และเป็นสากล
 • ส่งเสริมกลไกการทำงานทางธรรมชาติของผิว
 • เพื่อให้ผิวสามารถปรับตัวและฟื้นฟูสภาวะสมดุลได้ด้วยตนเอง เราจึงตัดสินใจจากความสมดุลระหว่าง 4 ปัจจัย คือ สารประกอบหลัก ปริมาณที่นำมาใช้ ประสบการณ์จากการสัมผัส และการใช้งานที่ง่าย

ผลิตภัณฑ์ของเราเกิดขึ้นจากแนวคิดแห่งชีวนิเวศวิทยาโดย

 • ฟื้นฟูผิวให้สามารถทำงานตามกลไกทางธรรมชาติของตนเอง
 • ช่วยให้ผิวปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้
 • อ่อนโยนต่อสภาพทางชีววิทยาตามธรรมชาติของผิว
 • ปกป้องผิวให้มีความคงทนต่อสิ่งเร้าต่างๆ

นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพที่คงทนและอ่อนโยนต่อผิว

ความโปร่งใสในด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์

สูตรผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปิดเผยได้ และความปลอดภัยของผิว ถือเป็นสิ่งที่ NAOS ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

Ask. NAOS.com คือเว็บไซต์ออนไลน์ของเราที่มีรายชื่อสารประกอบ สิทธิบัตร และเทคโนโลยีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของ NAOS ทุกแบรนด์ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับสารประกอบแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้

 • คุณลักษณะของสารประกอบ ข้อมูลที่บ่งบอกว่าเป็นสารประกอบอะไร เช่น วิตามิน สารสกัดจากพืชน้ำมัน เนย ฯลฯ
 • ต้นกำเนิดของสารประกอบ ข้อมูลที่บ่งบอกว่าสารประกอบนั้นๆ ได้มาได้อย่างไร เช่น สกัดมาจากพืช แร่ธาตุ สังเคราะห์ หรือมาจากเทคโนโลยีชีวภาพ, ฯลฯ)
 • การทำงานของสารประกอบ ข้อมูลที่บ่งบอกว่ามีสารประกอบนั้นๆ ทำหน้าที่อะไร เช่น เพิ่มความชุ่มชื้น นำให้ผิวเรียบเนียน ทำความสะอาด ทำให้เป็นเจล ฯลฯ

คุณสามารถแสกนคิวอาร์ดโค้ดบนผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อเข้ารับบริการนี้ได้ที่ Ask.NAOS.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารประกอบในผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้ที่ Ask.NAOS เพราะการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้คุณสามารถเลือก ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณได้ เราจึงช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับสารประกอบของผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น ที่ Ask.NAOS.com เรามีข้อมูลของ 450 สูตร 650 สารประกอบ รวมถึง 40 สิทธิบัตร

คุณภาพและการออกแบบมาตรฐานฝรั่งเศส

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางของ BIODERMA มีการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท NAOS Aix-en-Provence เป็นสถานที่เดียวที่ดูแลอุตสากรรมและกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของ NAOS ซึ่งทำให้มีการควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ NAOS มีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมเภสัชกรรม นำมาซึ่งความเชี่ยวชาญในด้าน ชีวนิเวศวิทยาโดยเฉพาะ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา