Bioderma Website

พันธสัญญาของเรา

พันธสัญญาของเรา

พันธสัญญาในการเสริมสร้างผิวสุขภาพดี

BIODERMA เป็นแบรนด์ของ NAOS ที่มีภารกิจในการดูแลรักษาผิวพรรณให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เรามีความใส่ใจเรื่องความสมดุลตามธรรมชาติของผิวเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเราจึงได้มีการพัฒนาตามหลักการเชิงบวก และไม่ทำร้ายผิว

วัฒนธรรมที่มีร่วมกันหลอมรวมพวกเราเข้าไว้ด้วยกัน

เรามีความมุ่งหมายว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว และมีมาตรฐานที่เหนือกว่าคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสุขภาพและสมาคมด้านผิวหนัง

 • มีการศึกษาทางการแพทย์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
 • ผลิตภัณฑ์ของเรามีการทดสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดได้รับการทดสอบภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญอย่างแพทย์ผิวหนัง ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ และนักพิษวิทยาจากทั่วโลก ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีการทำงานวิจัยทางการแพทย์ กว่า 1,000 ชิ้น ในเกือบ 30 ประเทศ ซึ่งมีการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
 • มีการทดสอบผลข้างเคียงอย่างเข้มงวด
 • เรายึดถือเรื่องความปลอดภัยและความอ่อนโยนต่อผิวทุกประเภทเป็นสำคัญ นอกเหนือจากการเลือกสารประกอบโดยใช้หลักการชีวนิเวศวิทยา และกระบวนการผลิตที่เข้มงวดของเราแล้ว เรายังมีการควบคุมการทดสอบผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์อันเป็นกระบวนการที่เป็นสากล เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบในแง่ลบที่อาจเกิดขึ้นต่อผิวในทุกกรณี จวบจนวันนี้ เรามีผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 1 ใน 1,000,000 ชิ้นที่ถูกรายงานปัญหา
 • มีการตรวจสอบกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง
 • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราทำตามกฎระเบียบของสากล รวมถึงกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ที่คุ้มครองผู้บริโภคสูงสุดไม่ว่าผู้บริโภคจะอยู่ประเทศ ใดในโลกก็ตาม

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์นี้แล้วเรายังทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ยุโรปด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วย โดยเฉพาะ คำแนะนำเรื่องที่ส่งผลเสียอันได้แก่ สารประกอบที่ทำลายต่อมไร้ท่อ สารประกอบที่ทำให้เกิดความระคายเคือง และสารประกอบที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากพบว่ามีสารประกอบที่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าส่งผลเสีย เราจะดำเนินการนำสารประกอบดังกล่าวออกหรือหาสารประกอบอื่นมาแทน

มีการควบคุมการเลือกสรรสารประกอบยและกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด

เรามีพันธะสัญญาในการควบคุมแหล่งที่มาของวัตถุดิบและมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด แต่ละสารประกอบที่เรานำมาใช้ต้องมีประสิทธิภาพทางชีววิทยาและตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ผิวหนัง

สารประกอบใหม่ทั้งหมดต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการอย่างเข้มงวด ดังนี้

 • มีการควบคุมการตรวจสอบสารประกอบอย่างละเอียด ตั้งแต่แหล่งที่มาไปจนถึงกระบวนการผลิตและการแปลงสภาพใด ๆ
 • การคำนวณระดับความบริสุทธิ์
 • การทำให้สารประกอบมีความบริสุทธิ์ และการตรวจสอบปริมาณไม่ให้เกินกว่าที่กำหนด
 • การประเมินประวัติความเป็นพิษของสารประกอบ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา

วิธีการดำเนินการของเรา: สร้างเครือข่ายสังคมและสนับสนุนทุกฝ่าย

 • สนับสนุนการแพทย์ผิวหนังในระดับโลก
 • การประชุมการแพทย์ผิวหนังระดับโลกที่จัดโดย BIODERMA การประชุมเรื่องการแพทย์ผิวหนังระดับโลกเป็นที่ประชุมพิเศษที่มีผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากทั่วโลกมาเข้าร่วมทุก ๆ 2 ปีเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยทางการแพทย์ผิวหนังล่าสุด
 • เราช่วยให้แพทย์ทั่วโลกได้ร่วมกันแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์ผิวหนังและช่วยผลักดันให้มีการวิจัยทางชีววิทยาเป็นพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา และเวิร์คช็อปจำนวน 420 คน จากทั้งหมด 42 เชื้อชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาการแพทย์ด้านผิวหนัง และให้การดูแลรักษาสุขภาพผิว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมระดับโลก

 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและการวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผิว
 • BIODERMA และสถาบัน Curie ใช้ความเชี่ยวชาญในทุกด้านให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อที่จะจัดการผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับผิวหนังและพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผิว เราจึงได้สร้างศูนย์ ดูแลและศึกษาผิวหนัง “L’Espace de Soins et d’Etude de la peau” แห่งใหม่ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการสร้างศูนย์ดูแลและศึกษาผิวหนัง “L’Espace de Soins et d’Etude de la peau”

 • เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดการอภิปราย ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจ ได้รับการสนับสนุน และมีคนรับฟัง เป็นสถานที่ที่เกิดจากการพัฒนาแนวทางในการดูแลและมาตรการการดูแล
 • เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเป็นพิษของผิวหนัง การรักษา และการป้องกันมีการตีพิมพ์ผลการวิจัยทางการแพทย์นี้ลงในนิตยสารวิทยาศาสตร์และมีการนำเสนองานวิจัยในงานสัมมนาใหญ่ และช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในโลกวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

BIODERMA ยังได้สนับสนุนทุนวิจัย Care Research Grant ครั้งที่ 1 ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาโครงการของผู้ดูแลผู้ป่วยที่สามารถช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยได้อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน Curie

 • ช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจในการรับผิดชอบสังคม
 • ตั้งแต่ปี 2009 BIODERMA เป็นผู้นำในโครงการช่วยเหลือมนุษยชาติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์) โดยทำงานร่วมกับแพทย์ผิวหนัง เภสัชกร และองค์กรด้านมนุษยธรรมในการให้การรักษาทางการแพทย์ และจัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ แก่ประชากรในท้องถิ่น ในแต่ละโครงการมีผู้ป่วยถึง 2,000 คนที่เข้ารับการปรึกษา ได้รับประโยชน์จากมาตรการป้องกัน และสิ่งของจากการบริจาค เช่น ยารักษาโรค แว่นตา ฯลฯ
 • การที่ได้ข้องเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยตรง ทำให้เรามีแคมเปญเพื่อให้ความรู้และการตระหนักเรื่องการป้องกันอันตรายจากแสงแดด หลายแคมเปญในประเทศที่มีอากาศร้อนที่สุด เช่น แทนซาเนีย หรือเอกวาดอร์ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลใน ประเทศเหล่านั้น
 • ความสามัคคีในท้องถิ่นมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ยากไร้ โดยเฉพาะในประเทศบัลแกเรียเราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชากรท้องถิ่นในโรงเรียนและสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิว นอกจากนี้ เรายังก่อตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบในประเทศลทัวเนียมานานกว่า 5 ปี และช่วยเหลือเด็ก ๆ ในโรงพยาบาลของประเทศเปรูที่เป็นโรคมะเร็ง และเด็กที่มีอาการภูมิแพ้ผิวหนัง แต่ไม่สามารถเข้าถึงการแพทย์ได้
 • สิ่งที่เราทำทั้งหมดสะท้อนถึงการให้คุณค่าแก่เพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานที่ฝังลึก และสะท้อนถึงจิตวิญญาณของเราที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน

เคารพในสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของผืนดินและท้องทะเล

พันธกิจของเราคือการดูแลต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งการดูแลผิว ดูแลผู้คน รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา และดูแลโลกของเรา

 • พันธะสัญญาของเรา
 • การรักษาสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เราใส่ใจอยู่ทุกวัน เราจึงได้ริเริ่มโครงการปฏิรูปเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้ว
 • ที่ NAOS เราเชื่อว่าวิธีการที่เราสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ นั้นมีความสำคัญมากไปกว่าสิ่งต่างๆ ที่เราทำ เราจึงมีพันธะสัญญาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าการรวมเอานวัตกรรม การเติบโตทางธุรกิจ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันนั้นคือสิ่งที่เป็นไปได้

ดังนั้น พันธะสัญญาของเราจึงตั้งอยู่บนพื้นฐาน 5 ข้อ ได้แก่

 • ลดการบริโภคน้ำและพลังงาน และลดอัตราการใช้คาร์บอนในระหว่างกระบวนการผลิตและการขนส่ง
 • บรรจุภัณฑ์ของเราต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • สารประกอบที่นำมาใช้และสูตรผลิตภัณฑ์ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างถูกต้องเหมาะสม
 • ประโยชน์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ของเราต้องสามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเรา
 • แนวทางปฏิบัติของเรา
 • ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตรวจสอบได้ ความโปร่งใสเป็นพันธะสัญญาของ NAOS ที่ให้ทุกคนมีความเข้าใจและสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ
 • นี่คือเหตุผลที่เราสร้าง Ask.NAOS ขึ้นมา ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสูตรผลิตภัณฑ์และสารประกอบในผลิตัณฑ์ของแบรนด์ภายใต้ NAOS (BIODERMA, Institut Esthederm, Etat Pur) ให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราและแพทย์ผิวหนัง โดยเรามีรายละเอียดของข้อมูล แหล่งที่มา และหน้าที่ของสารประกอบแต่ละตัว รวมถึงสิทธิบัตรและเทคโนโลยีที่เราใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

การพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่อง

ทุกสารประกอบที่เราเลือกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ล้วนมีประโยชน์อย่างมาก เราจึงสามารถคิดค้นสูตรที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อสุขภาพผิวของคุณ

นอกเหนือจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้นแล้ว เรายังทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ยุโรปด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วย โดยเฉพาะคำแนะนำเรื่องสารประกอบที่มีการโต้แย้ง อันได้แก่ สารประกอบที่ทำลายต่อมไร้ท่อ สารประกอบที่ทำให้เกิดความระคายเคือง หรือเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากพบสารประกอบที่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าส่งผลเสีย เราจะดำเนินการนำสารประกอบดังกล่าวออกหรือหาสารประกอบอื่นมาทดแทน

การเลือกสูตรผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด

เราเลือกสารป้องกันแสงแดดที่สามารถละลายในไขมันได้ (โดยไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ) และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการนำสารประกอบทั้งคู่มาผสมผสานกันในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกันน้ำได้ดีที่สุด ด้วยวิธีการนี้ทำใหเรามั่นใจได้ว่า สารกันแดดจะติดอยู่บนผิวได้นาน และสามารถจำกัดผลกระทบของสารกันแดดที่มีต่อระบบนิเวศของท้องทะเลได้ ซึ่งมีการทดสอบโดยองค์กรอิสระเพื่อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นพิษต่อปะการัง และไม่ทำให้ปะการังฟอกขาว การทดลองนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าสารกันแดดของเราไม่ส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายทะเล

ดังนั้น เราจึงมีเป้าหมายในการควบคุมมลพิษในระดับจุลภาคและมหภาคที่อาจทำร้ายผิวได้ และอาจเป็นอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

วิวัฒนาเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามีพันธะสัญญาที่ต้องปฏิบัติในทุกๆ วัน ดังนี้

 • การพัฒนารูปแบบมหภาค: จากประวัติที่ผ่านมาของเรา เราเป็นผู้ริเริ่มในการผลิตสินค้าที่มีขนาดใหญ่ให้แก่ผู้บริโภค และเราจะดำเนินการตามวิถีทางนี้ ต่อไปเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
 • จำกัดปริมาณของบรรจุภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์จำนวนมากของเราจึงไม่มีกล่องและใบปลิว
 • เน้นแนวทางของการสรรหาทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยเฉพาะกล่องลังที่เรานำมาใช้ ซึ่งมาจากป่าที่มีการจัดการที่ยั่งยืน และติดฉลาก FSC
 • มีการรับรองการตรวจสอบห่วงโซ่การผลิตและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของพันธมิตรของเรา: เราทำงานกับผู้ผลิตที่มีการรับรองความโปร่งใส่ อย่างสมบูรณ์แบบและมีใบรับรอง
 • ลดและรีไซเคิลของเสียจากอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของเราจากสถานที่ต่าง ๆ ของบริษัท