Bioderma Thailand | ระวัง!! ผลิตภัณฑ์ปลอม สำคัญโปรดอ่าน

Allez au contenu Allez à la navigation

ระวัง!! ผลิตภัณฑ์ปลอม สำคัญโปรดอ่าน

ประกาศจาก บริษัท นาโอส   

               บริษัท นาโอส (NAOS) ผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไบโอเดอร์มา (BIODERMA)  ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 355 ปีแยร์ ซีมง ลาปลาซ 13290 เอ็กซองโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทได้ตรวจพบว่ามีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอเดอร์มา (BIODERMA) ปลอมโดยผิดกฎหมายในหลายประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ปลอมดังกล่าว มักจำหน่ายปะปนกับผลิตภัณฑ์ของแท้ในลักษณะการนำเข้าซ้อน โดยผู้นำเข้าได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากประเทศฝรั่งเศสหรือจากประเทศยุโรปอื่นๆ ทั้งนี้การจะบ่งระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าซ้อน เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้หรือของปลอม ไม่อาจกระทำได้โดยง่าย บริษัท นาโอส ไม่เคยอนุญาตให้มีการนำสินค้าจากจุดจำหน่ายในประเทศหนึ่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ การที่บริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว บริษัทจึงขอปฏิเสธที่จะรับรองความถูกต้องแท้จริงของผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าซ้อนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

              บริษัท นาโอส ได้ดำเนินการต่อผู้ปลอมแปลงสินค้า ตลอดจนซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ขายผลิตภัณฑ์ ไบโอเดอร์มา (BIODERMA) ปลอม ด้วยมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อหยุดยั้งและป้องกันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอม ในทุกประเทศ  บริษัท นาโอส ขอแนะนำให้ผู้จำหน่ายสินค้าได้โปรดใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ไบโอเดอร์มา (BIODERMA)  ที่ถูกปลอมแปลงขึ้น  เพราะนอกจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพแล้ว สินค้าดังกล่าวยังอาจมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย

              หากผู้จำหน่ายมีข้อสงสัยว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมา เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จาก บริษัท นาโอส หรือไม่ ท่านสามารถติดต่อ บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้โดยตรง ซึ่งบริษัท นาโอส ได้แต่งตั้ง บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไบโอเดอร์มา (BIODERMA) ของแท้  อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย