ปรัชญาไบโอเดอร์มา | Bioderma Thailand

Allez au contenu Allez à la navigation

 • แนวคิด

  'ชีววิทยาที่สมดุลในผิว'

  BIODERMA ใส่ใจและเคารพในธรรมชาติของผิว โดยเลียนแบบกลไกทางชีววิทยาและองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง คัดสรรส่วนผสมบริสุทธิ์อย่างโมเลกุลที่พบตามธรรมชาติในผิวเพื่อความคงทนและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ผลิตภัณฑ์ของ BIODERMA  มีทั้งเพื่อ ปกป้อง กระตุ้น และ รักษา เพื่อคืนความสมดุลให้ผิว สู่การมีผิวสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

   

 • ภารกิจ

  ความปลอดภัย คือ ปัจจัยสำคัญ

  BIODERMA ได้พยายามเสมอที่จะคืนความแข็งแรงและความสมบูรณ์แบบให้ผิวแต่ละประเภทและแต่ละสภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ ในทุกผลิตภัณฑ์ เราเลือกรายการส่วนผสมเท่าที่จำเป็นโดยคัดสรรเฉพาะส่วนผสมที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด  เพื่อให้แน่ใจว่าทุกองค์ประกอบจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยไร้ข้อกังขาใดๆ ความยึดมั่น ตลอดจนความรับผิดชอบของเราสะท้อนให้เห็นในสิทธิบัตรเฉพาะ ที่เราได้รับจากการพัฒนาสูตรต่างๆเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ BIODERMA จึงช่วยปรับผิวคืนสู่ความสมดุล เพิ่มความต้านทานให้ผิวแข็งแรง ไวต่อสิ่งเร้าน้อยลง นี่คือประโยชน์ที่ได้จาก  DAF สิทธิบัตรขั้นสูง อันเป็นเอกสิทธิ์ที่ BIODERMA คิดค้นและครอบครอง

   

 • พันธะสัญญา

  พันธะสัญญาของ  8 ประการ 

   

  1. สิทธิบัตรทางชีวภาพ

  ผลิตภัณฑ์ BIODERMA ทั้งหมดคิดค้นโดยทีมนักชีววิทยาและแพทย์ผิวหนัง โดยถือหลักการทางชีวภาพในผิวเพื่อศึกษาสาเหตุ ปัญหา ผลกระทบของสภาพผิวหนัง นำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องและคงสภาพผิวที่ดีในระยะยาว

   

  2. ความคงทนของผิว

  BIODERMA พัฒนาเพื่อความทนของผิวและเสริมสร้างความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม โดยได้รับ DAF สิทธิบัตรเฉพาะขั้นสูงสำหรับผิวหนัง

   

  3. ความปลอดภัยของผิว

  เรายึดถือในประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบและความคงทนที่มากกว่าโดยใช้เฉพาะส่วนผสมที่มีความจำเป็นอย่างเคร่งครัด ปริมาณสารสกัดบริสุทธิ์ที่เหมาะสม และโมเลกุลที่พบในผิวหนังตามธรรมชาติ

   

  4. ใช้เฉพาะส่วนผสมซึ่งเป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์

  ส่วนผสมและส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ BIODERMA ล้วนอยู่บนหลักสำคัญสองประการคือ ประสิทธิผลและความปลอดภัยทางชีวภาพของผิวหนัง

   

  5. การเลือกใช้วัตถุดิบ

  BIODERMA เคร่งครัดอย่างยิ่งในการเลือกส่วนผสมและวัตถุดิบที่ได้รับการยอมรับในแพทย์ผิวหนังทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

   

  6 การทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

  การศึกษาและวิจัยในทุกผลิตภัณฑ์ของ BIODERMA ล้วนยึดถือหลักปฏิบัติที่แนะนำโดยองค์การทางด้านเพื่อสุขภาพต่างๆ ตลอดจนจากกลุ่มแพทย์ผิวหนังอย่างเคร่งครัด

   

  7. การวิจัยทางคลินิก

  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ BIODERMA ผ่านการวิจัยทางคลินิก ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ผิวหนัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกิดอาการแพ้ และพิษวิทยา โดยการศึกษาเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงได้

   

  8. การตรวจสอบ

  BIODERMA ตรวจสอบแหล่งที่มาของสารประกอบและชิ้นส่วนการผลิตต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ใช้บังคับอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

   

 • ชีววิทยา และผิวหนัง

  การวิจัย BIODERMA

  นับจากปี 1970  BIODERMA ได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโครงสร้างชีววิทยาในผิวหนังกับการรักษา โดยวีธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นความรู้และกลไกทางชีวภาพของผิว เป็นแรงบันดาลใจสู่การสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ

   

 • แนวทาง

  หนึ่งเดียว คือ ผิวสุขภาพดี

  งานวิจัยของ BIODERMA ล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเซลล์ผิวและการรักษาความสมดุลผิว เพื่อการมีผิวสุขภาพดี ผิวของคนเรานั้นมีวิถีการดำรงอยู่ในแบบของมันเองและเราไม่เคยย่อท้อที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจผิวอย่างถ่องแท้

  โรค การรักษา อายุ และปัจจัยอื่นๆล้วนแต่ส่งผลต่อความสมดุลของผิว ทำให้เซลล์ผิวเกิดการเสื่อมถอย BIODERMA จึงมุ่งเน้นการกระตุ้นระบบชีววิทยาในให้ผิวให้คืนสู่ความสมดุล มีสุขภาพดี มีความแข็งแรง สามารถรักษาและปกป้องตัวเอง