Ecobiology เพื่อปกป้องระบบนิเวศของผิว

“เมื่อผิวประสบปัญหา ไม่ใช่แค่การรักษา แต่ผิวยังควรได้รับการฟื้นฟูให้สามารถทำหน้าที่ตามหลักชีววิทยาตามธรรมชาติของผิวได้อีกด้วย”

ด้วยวิสัยทัศน์นี้ ฌ็อง-โนแอล โทเรล (Jean-Noël Thorel) เภสัชกรและนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสจึงได้ก่อตั้งนาโอส (NAOS) บริษัทที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตและขับเคลื่อนด้วยหัวใจนี้ขึ้นมา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนาโอส (NAOS) และแนวทางเฉพาะของบริษัท ซึ่งก็คือ ศาสตร์ชีวนิเวศแห่งผิว เพื่อไม่ทำลายระบบนิเวศของผิวหนังและรักษาภาวะสุขภาพผิวอย่างยั่งยืน

 

หัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ของเรา มีการใช้แนวทางที่ทำให้ผิวมีการปรับตัว ทว่าก็ไม่ทำลายผิว ซึ่งขับเคลื่อนโดยนาโอส (NAOS) ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ก็คือ “Ecobiology”

Ecobiology เป็นแนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานนิเวศวิทยาและชีววิทยาของผิวหนังเข้าด้วยกัน  แนวทางซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงนี้ มองว่าผิวหนังเป็นระบบนิเวศที่มีชีวิต ซึ่งต้องอนุรักษ์ทรัพยากรและกลไกทางธรรมชาติเอาไว้
Ecobiology เกิดจากความเข้าใจชีววิทยาของผิวหนังอย่างลึกซึ้ง  ผิวหนังซึ่งเต็มไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันนั้น มีการพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับทั้งร่างกายและโลกรอบตัวเรา  วิธีการของเราช่วยให้ผิวปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่เพื่อฟื้นฟูการทำงานของผิวตามธรรมชาติ

นำชีววิทยามาใช้ให้บริการด้านศาสตร์การแพทย์ผิวหนัง และนำศาสตร์การแพทย์ผิวหนังมาให้บริการด้านสุขภาพ

Bioderma - woman

ทุกวันผิวของเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลต่อความสมดุลและสุขภาพของผิว  มลภาวะ สภาพอากาศ รังสียูวี ความเจ็บป่วย การรักษาด้วยยา ความชรา... ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ทำให้ผิวหนังอ่อนแอลงและขาดสมดุลเกินกว่าจะป้องกันตัวเองตามกลไกธรรมชาติได้อีก ผิวจึงบอบบางขึ้น ไวต่อการกระตุ้นมากขึ้น อาจเกิดรอย รอยแดง และระคายเคืองได้  ผิวของแต่ละคนจะเกิดปฏิกิริยาในแบบของตัวเอง ขึ้นอยู่กับ DNA ของบุคคลนั้น
เราเชื่อมั่นว่าแค่จัดการกับสัญญาณผิวที่มองเห็นได้เท่านั้นยังไม่เพียงพอ  การดูแลผิวและรักษาสุขภาพผิวอย่างยั่งยืนได้จริงนั้น เราต้องปกป้องผิวจากการรุกรานจากภายนอก (สภาพอากาศ ยา มลภาวะ) และจัดการกับสาเหตุของความไม่สมดุลของผิวอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ทำลายระบบนิเวศและชีววิทยาตามธรรมชาติของผิวอย่างแท้จริง  เราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน ดูแล และใช้ควบคู่ไปกับการรักษาอาการทางผิวหนังได้อย่างยั่งยืนร่วมกับแพทย์ผิวหนังและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

Ecobiology เป็นหัวใจสำคัญของแต่ละผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในการดูแลผิวหนัง เสริมปราการผิว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามระดับความไวของผิวแต่ละประเภท

ผิวหนังเป็นระบบนิเวศอันอุดมไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันเองและมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศนี้และซึมซับเข้าสู่ผิวหนังได้ง่าย  เพื่อการนี้ เราจึงได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกส่วนผสมและกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมาเป็นการเฉพาะ กล่าวคือเราเลือกส่วนผสมที่บริสุทธิ์และทำหน้าที่ได้หลากหลาย ซึ่งมีอยู่แล้วในผิวหนังหรือใกล้เคียงกับส่วนประกอบตามธรรมชาติของผิว และปริมาณไม่มากจนเกินไป

Bioderma’s product proof of efficacy

 ผิวของเรามีชีวิต สร้างทดแทนขึ้นใหม่ สื่อสาร และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา  ผิวคือพันธมิตรแสนดีที่สุดของเรา ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ของเราจึงช่วยให้ผิวปรับตัวและฟื้นฟูความสมดุลด้วยตัวเอง โดยการสนับสนุนและเสริมสร้างกลไกทางธรรมชาติของผิว

company- biology formulation

ผิวหนังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (สภาพอากาศ แสงแดด/แสง มลภาวะ สุขอนามัย เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ) อยู่ตลอดเวลาก็จริง ทว่าก็ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน (สภาพร่างกาย ฮอร์โมน อาหาร/โภชนาการ อารมณ์ การนอนหลับ การใช้ยา การสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย ฯลฯ ) อีกด้วย
 
เมื่อผิวหนังประสบปัญหาหรือแสดงสัญญาณการถูกรบกวน เราคิดว่าการใช้แนวทางที่ครอบคลุมและระบุสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ นอกเหนือไปจากผลที่ตามมาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืน

our-company_act-on-causes-and-consequences-of-skin-imbalances

การมีชีวิตทำให้เราเรียนรู้อย่างลึกซึ้งว่าต้องทำอะไร เติบโตอย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร ปรับตัวอย่างไร... เช่นเดียวกัน ผิวหนังเองก็เป็นอวัยวะมีชีวิตอันชาญฉลาดที่รู้อย่างลึกซึ้งว่าต้องทำสิ่งใดอย่างถูกต้อง กล่าวคืออย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งที่จะเลียนแบบสิ่งซึ่งธรรมชาติเลือกว่าทำแล้วดีที่สุด โดยมีผิวที่แข็งแรงเป็นแรงบันดาลใจแรกของเรา  กลไกการออกฤทธิ์ (mode of action) ของผลิตภัณฑ์ของเราพยายามที่จะทำซ้ำหรือเลียนแบบโครงสร้างหรือกลไกของผิวที่มีสุขภาพดีนั่นเอง

our-company_be-driven-by-biomimetism

เพื่อใส่ใจความบอบบางของผิวแต่ละประเภทและรักษาสุขภาพผิวในระยะยาว Ecobiology จึงเป็นหัวใจสำคัญของทุกผลิตภัณฑ์ของเรา

ในการป้องกัน ผลัดเปลี่ยน หรือใช้ควบคู่ไปกับการรักษาอาการทางผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยรักษาสุขภาพผิวของคุณ  ด้วยแนวทาง Ecobiology ของเรา ซึ่งศึกษาชีววิทยาของผิวหนังพร้อมปฏิสัมพันธ์ภายในและภายนอกของผิว ผลิตภัณฑ์ของเราจึงช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 • Watch the video
  Dr Sandra Skotnicki interview
  Dr Sandra Skotnicki, ผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต - ภาควิชาแพทยศาสตร์ในสาขาวิชาโรคผิวหนังและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม.

  Ecobiology โดยพื้นฐานแล้วก็คือปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยรักษาสภาพผิวไว้ตามสภาวะที่ควรจะเป็น

  Dr Sandra Skotnicki, ผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโต - ภาควิชาแพทยศาสตร์ในสาขาวิชาโรคผิวหนังและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม.

BIODERMA

เพื่อนำชีววิทยามาใช้ให้บริการด้านศาสตร์การแพทย์ผิวหนัง และนำศาสตร์การแพทย์ผิวหนังมาให้บริการด้านสุขภาพ

www.bioderma.com

Esthederm

เพื่อเสริมสร้างความงามข้ามกาลเวลา

www.esthederm.com

Etat Pur

เพื่อบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป

www.etatpur.com

“วิธีที่เราทำสิ่งต่าง ๆ สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เราทำ”
ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา NAOS มุ่งมั่นที่จะให้การดูแล Care First ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นพยายามของเราในการดูแลที่นาโอส NAOS ต้องการนำเสนอสู่โลก ทั้งสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ความเอาใจใส่ ความคำนึงถึง ความเป็นมิตรและความรัก  Care First คือการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนแนวทางการดูแลของเรา ซึ่งก็คือการดูแลผิว ตลอดจนมนุษย์และโลกรอบตัวเรา

Bioderma ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยามาให้บริการทางด้านการแพทย์ผิวหนัง เพื่อดูแลและเคียงข้างผู้ป่วยทั่วโลก โดยยังคงใส่ใจต่อผิวแพ้ง่ายแต่ละประเภทด้วย
Bioderma  เรามีความกระตือรือร้นในการดูแล สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละคน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการแก้ปัญหาผิวหนังอันทรงประสิทธิภาพ ไม่ทำลายสภาพธรรมชาติของผิวอย่างแท้จริงและใช้งานได้ง่ายในทุกวัน

Care first. NAOS

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ออกแบบโดย NAOS ผลิตภัณฑ์ด้านผิวหนังของ BIODERMA คิดค้นสูตรและผลิตขึ้นในประเทศฝรั่งเศส


สถานประกอบการเดียวใน Aix-en-Provence เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมอุตสาหกรรมและการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของ NAOS จึงทำให้สามารถควบคุมห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสมบูรณ์  NAOS กำหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดที่สุดในแง่ของมาตรฐานอุตสาหกรรมเภสัชกรรม ส่งผลให้เกิดความเชี่ยวชาญและคุณภาพทาง Ecobiology ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

our-company_french-quality

NAOS ให้ความสำคัญกับสูตรผลิตภัณฑ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และความปลอดภัยของผิวหนังเป็นอันดับแรกเสมอ

  Ask.NAOS.com เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่แสดงรายการส่วนผสม สิทธิบัตร และเทคโนโลยีทั้งหมดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ NAOS
   
  สำหรับส่วนผสมแต่ละชนิด คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้
  -        ลักษณะของส่วนผสม: ส่วนผสมนั้นคืออะไร (วิตามิน, สารสกัดจากพืช, น้ำมัน, บัตเตอร์, ฯลฯ )
  -        ที่มาของส่วนผสม: ได้มาอย่างไร (สารสกัดจากพืช, แร่ธาตุ, แหล่งกำเนิดจากการสังเคราะห์หรือเทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)
  -        หน้าที่ของส่วนผสม: ส่วนผสมนั้นทำหน้าที่อะไรในสูตรผลิตภัณฑ์ (ให้ความชุ่มชื้น, ปลอบประโลม,  ทำความสะอาด, ทำให้เกิดเจล ฯลฯ)
   
  สามารถใช้บริการได้ที่ Ask.NAOS.com หรือโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) บนผลิตภัณฑ์ของเรา

   

  • our-company_Ask.Naos

   คุณสามารถสืบค้นได้ด้วยตัวเองที่ Ask.NAOS.com

   • 450 สูตรผลิตภัณฑ์
   • 650 ส่วนผสม
   • 40 สิทธิบัตร