เติมพลังให้ผิวสุขภาพดี

Empower skin health

ผิวของเราคือโลกที่มีชีวิต มันอาจถูกทำให้อ่อนแอ ถูกทำร้าย ทำให้แห้ง และขาดสมดุลได้  ดังนั้นผิวจึงต้องได้รับการปกป้อง และทรัพยากรที่เราต้องการนั้นก็มีอยู่แล้ว ลึกลงไปในผิวหนังนั่นเอง ด้วยหลักการนี้ NAOS จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์ขึ้นมาคือ ไม่มีการรักษาผิวใดที่ดีไปกว่าใช้ส่วนผสมของตัวผิวเอง  แนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมและเป็นผู้บุกเบิกนี้เรียกว่า “Ecobiology” แนวทางนี้จะลอกเลียนกระบวนการทางธรรมชาติของผิวขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยตัวเองและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ช่วยให้ผิวแข็งแรง สวยงาม และมีสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติในวิถีที่ยั่งยืน 

 

ผิวของเราเป็นระบบนิเวศที่ไม่หยุดนิ่งเต็มไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันเองและมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้วย เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศนี้และซึมซับเข้าสู่ผิวหนังได้ง่าย  เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ เราจึงได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกส่วนผสมและการกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมาโดยเฉพาะ  เพื่อลดจำนวนส่วนผสมและสารอันไม่พึงประสงค์ให้น้อยที่สุด เราจึงต้องการส่วนผสมที่บริสุทธิ์และทำหน้าที่ได้หลากหลาย ซึ่งมีอยู่แล้วในผิวหนังเอง หรือใกล้เคียงกับส่วนประกอบตามธรรมชาติของผิว โดยใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่าที่พอดี 

Ecobiology Our unique approach to preserve skin health lastingly

ผิวของเราเป็นพันธมิตรอันแสนวิเศษ และเราควรจะปกป้องมันไว้  ผิวมีชีวิต สร้างใหม่ทดแทน สื่อสาร และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การจะทำเช่นนี้ได้ ผิวได้พัฒนากลไกทางชีววิทยาที่ละเอียดอ่อน มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนขึ้นมา ด้วยการสนับสนุนและเสริมสร้างกลไกทางธรรมชาติเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยให้ผิวสามารถปรับตัวและใช้ทรัพยากรของตัวเองเพื่อช่วยคืนสมดุลได้ด้วยตัวเอง 


Ecobiology Our unique approach to preserve skin health lastingly

ผิวของเราถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพภูมิอากาศ แสงแดด มลภาวะ แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย เสื้อผ้า และเครื่องปรับอากาศ  นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน เช่น สภาพร่างกาย ฮอร์โมน อาหารและโภชนาการ อารมณ์ การนอนหลับ การใช้ยา การสูบบุหรี่ และการออกกำลังกาย  ดังนั้น เมื่อผิวของเราประสบปัญหาหรือแสดงสัญญาณการถูกรบกวน เราคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมและระบุสาเหตุที่แท้จริงให้ได้และจัดการกับเหตุนั้น รวมทั้งผลที่ตามมา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 

Ecobiology Our unique approach to preserve skin health lastingly

ชีวิตและธรรมชาติรู้วิธีการทำสิ่งต่าง ๆ วิธีเติบโต วิธีวิวัฒนาการ และวิธีการปรับตัว  ผิวของเราเป็นอวัยวะที่มีชีวิตซึ่งมีความสามารถโดยธรรมชาติในการปรับตัวและเยียวยารักษา เป็นแรงบันดาลใจแรกของเราในการบรรลุสิ่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เราใช้ธรรมชาติเป็นตัวอย่างในการศึกษาและพยายามเลียนแบบสิ่งที่ธรรมชาติทำแล้วดีที่สุดโดยใช้ส่วนผสมที่มีกลไกการออกฤทธิ์ ในการทำซ้ำหรือเลียนแบบโครงสร้างและกลไกของผิวที่มีสุขภาพดี 

Ecobiology Our unique approach to preserve skin health lastingly

ทุกวันเพื่อเป็นการป้องกัน หรือก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาอาการทางผิวหนัง เราส่งเสริมสุขภาพผิวของคุณ ด้วยเหตุนี้เองผลิตภัณฑ์ของเราจึงได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกับแพทย์ผิวหนัง สั่งจ่ายโดยแพทย์ และจำหน่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 

เราใส่ใจต่อความต้องการของผู้ป่วยและแพทย์ผิวหนัง และมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการรักษาทางการแพทย์ อำนวยความสะดวกในการรักษาติดตามอาการตามแพทย์สั่ง และเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเช่นนี้เอง  ทีมวิจัยและพัฒนาของเราได้รับประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง (ศูนย์โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยแห่งเมืองน็องต์ (Centre Hospitalier Universitaire de Nantes)  มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo) ฯลฯ  ศูนย์วิจัยต่างๆ (สถาบันสุขภาพและการวิจัยทางการแพทย์แห่งชาติฝรั่งเศส (Inserm)  สถาบันกูว์รี (Institut Curie)  ศูนย์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส (CNRS) ฯลฯ) และสตาร์ทอัพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ต่างๆ  พวกเขาทำงานใกล้ชิดร่วมกับแพทย์ชั้นนำ (ศ. เดรอโน (Pr Dreno)  ศ. ปีการ์โด (Pr Picardo)  ศ. มิเซอรี (Pr Misery) ฯลฯ) และสมาคมแห่งการเรียนรู้ (สถาบันโรคผิวหนังและกามโรคแห่งยุโรป (EADV)  สถาบันการแพทย์ผิวหนังแห่งอเมริกา (AAD) ฯลฯ) เพื่อทดสอบแนวคิดของเรา โต้แย้งทฤษฎีของเรา และให้คำตอบที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งเป้าไปที่สาเหตุทางชีวภาพของการขาดสมดุลของผิว 

Alongside 150 000 healthcare professionals

เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในระยะยาวและการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างไม่มีข้อยกเว้น  เราจึงเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาทางคลินิกกับผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยที่ได้รับความเชื่อถือ (ศูนย์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส (CNRS)  สถาบันกูว์รี (Institut Curie)  ศูนย์โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยแห่งเมืองนีซ (Centre Hospitalier Universitaire de Nice) ฯลฯ) เราร่วมกันประเมินว่าผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเสริมยาตามใบสั่งแพทย์ในขั้นตอนก่อน ระหว่าง และหลังการให้ยาได้อย่างไร การใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในลักษณะนี้จะช่วยให้การกลับมาเข้ารับการรักษาแต่ละครั้งมีระยะห่างนานขึ้น และสามารถบรรเทาผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการป้องกันการกำเริบของอาการหลังการรักษาได้อีกด้วย  เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น 

Alongside 150 000 healthcare professionals

เพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดในด้านการแพทย์ผิวหนัง เราจัดและสนับสนุนกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายพันคนจากทั่วโลกเข้าร่วม สายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดที่เราได้พัฒนาและขยายออกไปอย่างต่อเนื่องกับชุมชนทางการแพทย์ช่วยให้เราสามารถติดตามผู้ป่วยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษาอาการทางผิวหนังได้ และสามารถให้บริการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อการดูแลโรคผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น 

Alongside 150 000 healthcare professionals

*การประเมินประสิทธิภาพการเยี่ยมชมใน 52 ประเทศ ค.ศ. 2022 

เนื่องจากการจัดการกับสัญญาณที่มองเห็นได้ของการขาดสมดุลของผิวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเกิดประสิทธิภาพที่ยั่งยืน เราจึงตั้งเป้าหมายที่สาเหตุทางชีวภาพที่อยู่ลึกลงไปและพิสูจน์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราด้วยการทดสอบอย่างเป็นระบบภายใต้การควบคุมทางการแพทย์ผิวหนัง 

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการทดสอบในหลอดทดลองเป็นครั้งแรกกับเซลล์ผิวที่สร้างขึ้นใหม่ในห้องปฏิบัติการของเราเพื่อรับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัย  ในแต่ละปีมีการทดลองทางชีววิทยามากกว่า 200 ครั้งในห้องปฏิบัติการของ NAOS  เฉพาะในเวลานั้นเท่านั้นที่เราจะทำการทดสอบในร่างกายกับผิวหนังมนุษย์จริง 

Clinically proven efficacy

ในแต่ละปีเราทำงานร่วมกับอาสาสมัครถึง 8,000 คนทั่วโลกเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความรู้สึกที่ผู้ใช้มีต่อสูตรของ NAOS  ทีมแพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจะคอยติดตามการทดสอบเหล่านี้และการประเมินผลิตภัณฑ์ของเราอย่างใกล้ชิดในสภาพการใช้งานจริง 

Clinically proven efficacy

ผลิตภัณฑ์ของเรายังผ่านการทดสอบด้วยเครื่องมืออย่างเข้มงวดภายใต้หลักการควบคุมทางผิวหนังโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย การทดสอบเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสูตรของเราในด้านการให้ความชุ่มชื้น ระดับของไขมันจากต่อมใต้ผิวหนัง (sebum) และรอยแดง เป็นต้น 

Clinically proven efficacy

นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับโรงพยาบาลและพันธมิตรด้านการวิจัยทางคลินิกเพื่อนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีอาการทางผิวหนังโดยเฉพาะ  ภายใต้การดูแลทางการแพทย์นี้ จะมีการติดตามตรวจสอบการปรับปรุงสภาพผิวและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างเป็นธรรมด้วย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการทดลองทางคลินิกมากกว่า 70 ครั้งในผู้ป่วยกว่า 9,000 ราย 

Clinically proven efficacy

ในปี ค.ศ. 1977 ฌ็อง-โนแอล ตอแรล (Jean-Noël Thorel) ผู้ก่อตั้งของเราซึ่งเป็นเภสัชกร-นักชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ได้เริ่มต้นแนวทางการใช้เครื่องสำอางที่มีสารสำคัญด้วยการผสมผสานชีววิทยาเข้ากับสูตรเครื่องสำอางเป็นครั้งแรก  ทุกวันนี้เรายังคงออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราด้วยหลักปรัชญาเดียวกันนี้ในห้องปฏิบัติการวิจัย NAOS ของเราในใจกลางแคว้นโพรว็องซ์ (Provence) 

ทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตน้ำหอมในเมืองกราส (Grasse) และห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมในเมืองมงเปอลิเย (Montpellier) แห่งนี้ผสมผสานประสาทสัมผัสและวิทยาศาสตร์เข้ากับคุณภาพความรู้ความชำนาญด้านการออกแบบและการผลิตของฝรั่งเศส สำนักงานใหญ่ของเราในเมืองแอ็กซ์-ซ็อง-โพรว็องซ์ ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของทีมวิจัยและพัฒนาและการผลิตของเรา ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ตร.ม. และเราผลิตได้ถึง 120 ล้านหน่วยที่นั่นทุกปี 

Products designed in Aix-en-Provence and made in France

นักชีววิทยาและนักเคมีกว่า 120 คน ทำงานร่วมกันในสถานประกอบการของเรา  ผู้เชี่ยวชาญประจำสถานประกอบการของเราขยายพรมแดนแห่งการวิจัยและพัฒนาอย่างไร้ขอบเขตเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของคุณในห้องปฏิบัติการ NAOS ของเราเอง  ส่วนผสม 650 รายการได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจริงจังเพื่อคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งใช้เวลาถึง 18 เดือนเต็มกว่าจะพร้อมออกสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องผ่านการประเมินอันแสนเข้มงวด ทั้งการทดสอบคุณภาพ ทดสอบทางคลินิกและการใช้งาน ความเสถียรของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ 

Dedicating a whole campus to innovation

ทีมวิจัยและพัฒนาของเราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเครือข่ายอันกว้างขวางของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการผิวของคุณให้มีสุขภาพดีและเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากวิทยาศาสตร์ให้แก่คุณ  แพทย์ผิวหนังชั้นนำ สมาคมเพื่อการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยเลื่องชื่อ และสตาร์ทอัพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ต่างมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยของเราและช่วยเราพัฒนาการวิจัยด้านผิวหนังให้เจริญก้าวหน้า  เราล้วนปูทางไปสู่คำตอบทางชีววิทยาใหม่ ๆ ร่วมกันเพื่อให้ผิวทุกประเภทมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านชีวนิเวศวิทยากัน 

A dynamic network of renowned scientists and researchers

ทุกปีผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจะทำการทดสอบกว่า 800 ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้มอบความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับผิวโดยไม่เกิดอาการแพ้ได้ในขั้นสูงสุด  หากการทดสอบใดเหล่านี้ให้ผลว่าไม่ผ่านแม้เพียงรายการเดียว ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งกลับไปยังห้องปฏิบัติการของ NAOS เพื่อปรับสูตรใหม่ 

เราไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องความปลอดภัยตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่พิถีพิถันจริงจังในการคัดเลือกส่วนผสมและสูตรของเรา จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการการทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าจะยังคงมีความเสถียรเมื่อเวลาผ่านไปในแง่ของกลิ่น สีที่ปรากฏ ค่า pH และความหนืด 

Dermatological safety

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อน เราทำการทดสอบทางจุลชีววิทยาอย่างละเอียดลออเพื่อให้แน่ใจว่าสูตรผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถ ป้องกันตนเองจากการปนเปื้อนระหว่างการใช้งานได้  เรายังทำการทดสอบว่าสูตรและบรรจุภัณฑ์ของเราเข้ากันได้ และค้นหาโมเลกุลที่ไม่พึงประสงค์กว่า 29 โมเลกุล (formols , phthalates, bisphenols เป็นต้น) 

Dermatological safety

ผลิตภัณฑ์ของเราแต่ละรายการผ่านการประเมินด้านพิษวิทยาอย่างเป็นระบบด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองในด้านพิษวิทยาเพื่อประเมินผลิตภัณฑ์โดยเทียบกับค่าความแตกต่างด้านความปลอดภัย (margins of safety) ที่เข้มงวด มีการทดสอบเหล่านี้มากถึง 235 ครั้งในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะกำหนดค่าความเสี่ยงของความเป็นพิษตามแต่ว่าใครอาจจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก) ตามสภาพผิว (ผิวสุขภาพดี ผิวระคายง่าย ผิวเสีย) และปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ (ปริมาณมากหรือน้อย) 

Dermatological safety

ก่อนทำการทดสอบสูตรของเรากับอาสาสมัคร เราจะจำลองเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบในหลอดทดลอง จากนั้นทำการทดสอบในวงกว้างและทดลองทางคลินิกกับอาสาสมัครและผู้ป่วย 8,000 คนทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ของ NAOS  ตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป ในระหว่างการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะไม่ทดสอบส่วนผสมและสูตรของเรากับสัตว์ไม่ว่าในขั้นตอนใด 

Dermatological safety

  เราเชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึงผิวที่มีสุขภาพดีได้ ไม่ว่าจะมีผิวประเภทใดและอายุเท่าใดก็ตาม ด้วยเหตุนี้เราจึงยึดมั่นในกระบวนการอันเข้มงวดสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะใช้ได้ดีและมีความปลอดภัย 

ขั้นตอนการคัดเลือกส่วนผสมสูตรของเรานั้นเข้มงวดมาก และผลลัพธ์ก็คือเราใช้ส่วนผสมเพียง 2% ของส่วนผสมทั้งหมดที่มีอยู่ในวงการเครื่องสำอาง การเลือกอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษนี้ย่อมเอื้อให้เราสามารถมอบความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมกับผิวของผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสมดุลลงตัวที่สุด  ในกรณีใดก็ตามที่เป็นไปได้ เราจะเลือกส่วนผสมที่ลอกเลียนทางชีวภาพของสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในผิวหนัง  เรายังเลือกส่วนผสมที่บริสุทธิ์และทำหน้าที่ได้หลายประการมากกว่าส่วนผสมอื่นๆ ทั่วไป และนำมาปรับขนาดที่ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของผิว การเลือกที่พิถีพิถันอย่างยิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้และปฏิกิริยาทางผิวหนังที่ไม่พึงประสงค์ให้น้อยที่สุดได้ 

Optimal tolerance for all skin types

เรายึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดซึ่งเหนือกว่าระเบียบข้อกำหนดของสหภาพยุโรปที่เข้มงวดอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความต้องการของผิวทารกที่บอบบางมาก มีผิวระคายง่ายและถูกทำร้าย  นอกจากนี้เรายังเฝ้าติดตามพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่บรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสาทสัมผัสรับรู้ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของสูตรของเราด้วย 

 

Optimal tolerance for all skin types

เรามีความกังวลอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ของเราและผลกระทบต่อผู้ใช้  ดังนั้นเราจึงได้พัฒนากระบวนการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับโลกที่เชื่อถือได้ขึ้นมา เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราหลังจากออกสู่ตลาด  กระบวนการนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีการรายงานผลอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นให้เราทราบอย่างรวดเร็วและช่วยให้เราดำเนินการได้ทันท่วงที  ทุกวันนี้เราได้รายงานผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผิวบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำกว่า 5 รายการต่อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไปแล้วมากกว่า 1 ล้านชิ้น 

Optimal tolerance for all skin types

 ที่ NAOS บริษัทเชิง Ecobiology และผู้ก่อตั้ง BIODERMA วิธีที่เราทำสิ่งต่างๆ สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เราทำ  ด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดเตรียมแพลตฟอร์ม Ask.NAOS ไว้ให้คุณ ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาองค์ประกอบทั้งหมดของทุกผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างอิสระโดยสมบูรณ์ 

ที่ NAOS เราให้ความสำคัญกับคุณค่าอันสำคัญนี้  เราเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าคุณกำลังทาอะไรบนผิวตนเอง และเราก็เป็นรายแรกที่ให้คุณเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อทำความเข้าใจองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างเต็มที่  สำหรับเราแล้ว แนวทางที่โปร่งใสนี้หมายถึงการแบ่งปันความรู้อย่างเปิดเผยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับตนเองได้อิสระโดยสมบูรณ์ 

full transparency on formulation and ingredients

คุณสมควรได้รับข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน และมั่นใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้กับผิวของตนเองได้  Ask.NAOS แสดงข้อมูล ลักษณะ บทบาท และแหล่งกำเนิดของส่วนผสมทั้งหมดของเรา เช่น ส่วนผสมนั้นคืออะไร ใช้เพื่ออะไร และเราได้มาอย่างไร  เราแบ่งปันข้อมูลสำคัญกับคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของเราได้ดียิ่งขึ้น  เราบอกคุณทุกอย่าง 

full transparency on formulation and ingredients

การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเรื่องง่าย เพราะคุณสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์ของเรา หรือไปที่ Ask.NAOS.com ของเราโดยตรงเลยได้  คุณจะพบรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นต้องทราบในการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้เองอย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าคุณจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกนั้นจะไม่ทำร้ายผิวและสุขภาพของคุณ 

full transparency on formulation and ingredients

เราใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและผลกระทบที่เรามีต่อระบบนิเวศของโลก  การรักษาสมดุลของสิ่งเหล่านี้ควบคู่ไปกับการดูแลผิวของคุณ ด้วยเหตุนี้เอง NAOS จึงกำลังดำเนินงานตามแผนงานอย่างมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านสำคัญต่างๆ 

 

 

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเราในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เรา เราจึงพยายามค้นหาส่วนผสมที่เป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่อง  เราร่วมมือร่วมใจกับซัพพลายเออร์ของเราในการกำหนดแนวทางการจัดหาและกระบวนการผลิตส่วนผสมในการดูแลผิวของเราอย่างมีความรับผิดชอบ ดังนั้นเราจึงพยายามยกระดับเกณฑ์การคัดเลือกของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถดำเนินการเพื่อความยั่งยืนยิ่งขึ้นไป  เห็นได้จากการดำเนินการของเราที่เกิดขึ้นแล้ว จากการที่ 98% ของวัตถุดิบของเราได้มาจากน้ำมันปาล์มซึ่งปัจจุบันมาจากแหล่งที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

Care for the living

เราได้รวมความพยายามในการรักษาโลกรอบตัวเราและทรัพยากรอันล้ำค่าและหายากเข้ามาไว้ด้วยกันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเรา  เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและของเสีย รวมถึงทรัพยากรฟอสซิลและการใช้น้ำ  หลักสำคัญสี่ประการที่เราให้ความสำคัญสูงสุดคือการลดการใช้พลาสติก  (REDUCE)  การแทนที่วัสดุแบบดั้งเดิมด้วยทางเลือกที่ยั่งยืนขึ้น (REPLACE)  ตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่ (REUSE) และการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ของเรา (RECYCLE)  ในทางปฏิบัติแล้วแนวทางนี้มิใช่เรื่องใหม่สำหรับเรา เราเป็นรายแรกที่นำรูปแบบผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่มาใช้ ซึ่งหมายความว่าเราใช้พลาสติกน้อยลงในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา  เราได้ขจัดข้อความแจ้งต่างๆ  ช้อนตักครีม และกระดาษแก้วออกไปหมดแล้ว และกระดาษแข็งที่เราใช้นั้นก็มาจากป่าไม้ที่ผ่านการรับรองและมีการจัดการที่ยั่งยืน  นอกจากนี้เรายังกำลังดำเนินการในโครงการอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยให้ร่องรอยที่เราทิ้งไว้ต่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอีก 5 ปีข้างหน้า .

Care for the living

เรามุ่งมั่นที่จะวัดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ชนิดล้างออก และผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีต่อระบบนิเวศในน้ำเค็มและน้ำจืด  เพื่อให้บรรลุตามนี้เราได้ตรวจสอบตัวบ่งชี้หลัก 2 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ (biodegradability) ของผลิตภัณฑ์ชนิดล้างออก และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ (ecotoxicity) ของสูตรครีมกันแดดของเรา  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดล้างออกของเรา 100% พิสูจน์แล้วว่า “สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้” (biodegradable) และสัญลักษณ์ “Aquatic Ecosystems Tested” ที่ประทับบนผลิตภัณฑ์กันแดดของเราแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่งผลกระทบจำกัดต่อการดำรงอยู่ของแนวปะการังและการเจริญเติบโตของสาหร่ายทะเล และอนุรักษ์แพลงก์ตอนน้ำจืด 

Care for the living

ที่ NAOS เราเชื่อในพลังของการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับความท้าทายของภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องการนำระบบนิเวศทั้งหมดของเราเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของเรา ตั้งแต่พนักงาน ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาช่วงไปจนถึงผู้บริโภคของเรา แบรนด์และบริษัทอื่นๆ ผ่านการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมแบบเปิดกว้าง   เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน 3 สมาคม รวมถึง EcoBeautyScore เคียงข้างผู้มีบทบาทสำคัญ 50 รายในภาคเครื่องสำอาง  เรามุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วไปและระบบการให้คะแนนที่สอดคล้องกันสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งหมด ความปรารถนาของเราคือการให้ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โปร่งใส และเปรียบเทียบได้แก่ทุกคนโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกัน 

Care for the living