ให้บริการด้านการแพทย์ผิวหนัง

BIODERMA เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ NAOS ซึ่งมีพันธกิจในการรักษาผิวให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 

ด้วยการรักษาสมดุลตามธรรมชาติของผิวไว้อย่างสูงสุด ผลิตภัณฑ์ดูแลของเราจึงได้รับการพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวทางเชิงบวกที่ไม่กระทบต่อความปลอดภัยทางผิวหนัง 

เรากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราต้องเป็นไปตามคำแนะนำที่เข้มงวดที่สุดซึ่งออกโดยหน่วยงานด้านสุขภาพและสมาคมการเรียนรู้ด้านโรคผิวหนัง และบ่อยครั้งทีเดียวที่มิใช่แค่ปฏิบัติตามคำแนะนำ แต่ยังเคร่งครัดไปไกลยิ่งกว่านั้น 

ผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ภายใต้การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราผ่านการทดสอบว่ามีความเหมาะสมกับผิว ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ และนักพิษวิทยาผู้เชี่ยวชาญอิสระจากทั่วโลก 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการศึกษาทางคลินิกมากกว่า 1,000 งานวิจัยในเกือบ 30 ประเทศ ซึ่งนำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำเป็นประจำสม่ำเสมอ 

Bioderma - dermatological safety

ความปลอดภัยและการคำนึงถึงการแพ้ทุกประเภทคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก   นอกจากหลักการทางชีวนิเวศวิทยาในการคัดเลือกส่วนผสมและกระบวนการอนุมัติที่เข้มงวดของเราแล้ว เรายังได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องสำอางอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด  กระบวนการดังกล่าวนี้เป็นการแจ้งเตือนระดับสากล ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์อาการไม่พึงประสงค์แต่ละอย่างและอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ในทุกกรณีได้ 

จนถึงปัจจุบัน เราได้รับรายงานต่ำกว่าหนึ่งเคสในทุก ๆ 1,000,000 ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย 

Bioderma - dermatological safety

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบของสหภาพยุโรปซึ่งมีระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสูงสุดทั่วโลก 

นอกจากระเบียบข้อบังคับเหล่านี้แล้ว เรายังให้ความสนใจต่อคำแนะนำจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคแห่งสหภาพยุโรป (European Scientific Committee on Consumer Safety) เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการใช้ส่วนผสมที่ยังเป็นที่โต้แย้งถกเถียงกันอยู่ เช่น สารที่ก่อกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ (endocrine disruptors) สารระคายเคือง (irritants) หรือสารมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (environmental pollutants) ข้อสงสัย เกี่ยวกับส่วนผสมใด ๆ ที่ได้รับการยืนยันจากความเห็นส่วนใหญ่ทางวิทยาศาสตร์จะนำไปสู่กระบวนการเพื่อขจัดหรือแทนที่ส่วนผสมดังกล่าวโดยทันที 

Bioderma - dermatological safety

เรามุ่งมั่นที่จะควบคุมแหล่งกำเนิดและการตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบของเราให้เป็นไปได้อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนผสมแต่ละอย่างต้องเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพทางชีวภาพที่เข้มงวดและผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยทางผิวหนัง

Bioderma - Ingredients selection process

ส่วนผสมใหม่ทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการที่เข้มงวดเพื่อให้สิ่งดังต่อไปนี้มีความชัดเจนสมบูรณ์ 

 1. การควบคุมการตรวจสอบย้อนกลับได้ของส่วนผสมทั้งหมด ตั้งแต่แหล่งกำเนิดไปจนถึงการผลิตและการแปรรูปใดๆ 
 2. การคำนวณระดับความบริสุทธิ์ 
 3. การทำให้สิ่งเจือปนมีความบริสุทธิ์และการตรวจสอบว่ามีสิ่งเจือปนไม่เกินขีดจำกัด 
 4. การประเมินรายละเอียดทางพิษวิทยาของส่วนผสมอย่างสมบูรณ์ด้วยความช่วยเหลือจากคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านพิษวิทยา 

แนวทางของเรา: การสร้างสายสัมพันธ์กับชุมชนและการสนับสนุนทุกฝ่ายร่วมกัน

ส่งเสริมการแพทย์ผิวหนังทั่วโลก 

WORLD RENDEZ-VOUS ON DERMATOLOGY ซึ่งจัดโดย BIODERMA  

“World Rendez-Vous on Dermatology” เป็นงานประชุมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยจัดขึ้นทุกๆ สองปีเพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดในการวิจัยด้านผิวหนัง 

เรากำลังช่วยกันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านผิวหนังระหว่างแพทย์จากทั่วโลกและขับเคลื่อนการวิจัยทางชีววิทยาพื้นฐาน 

ผู้เข้าร่วม 420 คน 42 สัญชาติ การประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ... เพื่อส่งเสริมการแพทย์ผิวหนังร่วมกันและเพื่อดูแลสุขภาพผิวให้ได้ดียิ่งขึ้น 

 

NAOS World Rendez-Vous on Dermatology

 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและการวิจัยการดูแลผิว 

BIODERMA และ Institut Curie ได้ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของตนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่รับการรักษาโรคมะเร็งให้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อจัดการผลข้างเคียงที่เกิดกับผิวหนังและปรับปรุงการวิจัยการดูแลผิวได้ดียิ่งขึ้น เราจึงร่วมกันสร้างศูนย์วิจัยแห่งใหม่คือ “ L'Espace de Soins et d'Etude de la peau ” (Space for the Care and Study of the Skin) 

ศูนย์วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ 

-        เป็นสถานที่สำหรับพูดคุย ที่ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกสบายใจ รู้สึกว่าตนได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน และมีผู้รับฟัง เป็นสถานที่ที่จะปรับปรุงแนวทางการดูแลและระเบียบวิธีการดูแลให้ดียิ่งขึ้น 

-        เป็นสถานที่เพื่อการศึกษา ที่ซึ่งจะมีการวิเคราะห์อาการเป็นพิษต่อผิวหนังเพื่อให้เกิดความเข้าใจ รักษา และป้องกันอาการเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น ผลจากการศึกษาทางคลินิกเหล่านี้จะได้รับการตีพิมพ์ในสื่อทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอในการประชุมครั้งสำคัญต่างๆ และช่วยให้ความรู้ในโลกวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

BIODERMA ยังสนับสนุนการวิจัยด้านการดูแลผ่านการมอบทุนการวิจัยด้านการดูแล “1st Care Research Grant” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสามารถพัฒนาโครงการได้อีกด้วย 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันกูว์รี (Institut Curie) 

 

company-institut curie

เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนให้แก่ภารกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา BIODERMA เป็นผู้นำภารกิจด้านมนุษยชนจำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์) เคียงข้างไปกับแพทย์ผิวหนัง เภสัชกร และองค์กรด้านมนุษยชนเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ทรัพยากรและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ประชาชนในท้องถิ่น  แต่ละภารกิจช่วยให้ผู้ป่วยเกือบ 2,000 รายได้รับประโยชน์จากการให้คำปรึกษา มาตรการป้องกัน และการบริจาค (ยา แว่นตา ฯลฯ) 

  

ด้วยความเชื่อมโยงโดยตรงกับความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังของเรา เรายังมีการรณรงค์ด้านการศึกษาและความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันผิวจากแสงแดดหลายโครงการในประเทศที่แดดร้อนแรงและมีความเสี่ยงสูงสุด เช่น แทนซาเนีย หรือ เอกวาดอร์ โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ 

  

ในระดับท้องถิ่น การดำเนินการอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอื่น ๆ หลายประการก็ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่ต้องการมากที่สุดให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบัลแกเรีย เราได้เข้าไปในโรงเรียนและสถานที่สาธารณะเพื่อทำความเข้าใจและจัดการเรื่องสิวให้ดียิ่งขึ้น  ในลิทัวเนีย เราได้ต้อนรับผู้ปกครองและเด็ก ๆ ในโรงเรียนที่สอนเรื่องภาวะภูมิแพ้จากกรรมพันธุ์ (atopy) ที่เราเปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี  ในเปรู เราดูแลเด็กที่เป็นมะเร็งในโรงพยาบาลและเด็กที่มีภาวะภูมิแพ้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ 

  

การดำเนินการทั้งหลายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในความเป็นมนุษย์ที่หยั่งลึกในใจเราและเจตจำนงอันมุ่งมั่นที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา 

responsible missions

พันธกิจของเราที่สำคัญสุดและมาเป็นอันดับแรกคือการดูแล  การดูแลผิว ดูแลคน อีกทั้งยังดูแลโลกรอบตัวเราและโลกของเราอีกด้วย

respect for the environment

ความมุ่งมั่นของเรา 

การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญที่เราให้ความสำคัญในแต่ละวัน  เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราได้ริเริ่มโครงการการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกระดับของห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของผลิตภัณฑ์เรา 

เพราะที่ NAOS  วิธีที่เราทำสิ่งต่างๆ สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่เราทำมาโดยตลอด  เราจึงมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ว่าการสร้างนวัตกรรมให้เติบโตขึ้นและการลดผลกระทบที่เรากระทำต่อสิ่งแวดล้อมสามารถผสมผสานไปด้วยกันได้ 

 • strive for sustainability

  ด้วยเหตุนี้ ความมุ่งมั่นของเราจึงตั้งอยุ่บนหลักสำคัญ 5 ประการได้แก่ 

  1. ลดการใช้น้ำและพลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการผลิตและการขนส่ง 

  2. ทำให้ผลกระทบที่บรรจุภัณฑ์ของเรามีต่อสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง 

  3. ทำให้ผลกระทบที่ส่วนผสมและสูตรผลิตภัณฑ์ของเรามีต่อสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นประสิทธิภาพสูงสุด 

  4. ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคำแนะนำและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสม 

  5. การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเป็นการกระทำที่สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือช่วยชดเชยผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีต่อสิ่งแวดล้อม 

การกระทำที่เป็นรูปธรรมของเรา

ที่ NAOS ความโปร่งใสคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นทุ่มเทในทุกวันเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้าง Ask.NAOS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดสูตรและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ NAOS  (Bioderma, Institut Esthederm, Etat Pur) ขึ้นมา  ลักษณะ แหล่งที่มา และหน้าที่ของส่วนผสมของเรา ตลอดจนสิทธิบัตรและเทคโนโลยีของเราได้บรรยายไว้แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ใช้และแพทย์ผู้สั่งจ่ายผลิตภัณฑ์ของเราทุกคน 

เราไม่มีความคิดยึดติดว่าจะใช้ส่วนผสมใด  สิ่งสำคัญไม่ใช่การกีดกันส่วนผสมใดส่วนผสมหนึ่ง แต่เป็นประโยชน์ของแต่ละส่วนผสม  การเลือกสูตรในเชิงบวกก่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อสุขภาพผิว 

นอกจากนี้ มากไปกว่าระเบียบข้อบังคับปกติ เราใส่ใจความคิดเห็นที่แสดงออกโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคแห่งสหภาพยุโรป (European Scientific Committee on Consumer Safety) เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ส่วนผสมที่ยังเป็นที่โต้แย้งถกเถียงกันอยู่ เช่น สารก่อกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ (endocrine disruptors) สารระคายเคือง (irritants) หรือสารมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (environmental pollutants) ข้อสงสัย เกี่ยวกับส่วนผสมใด ๆ ที่ได้รับการยืนยันจากความเห็นส่วนใหญ่ทางวิทยาศาสตร์จะนำไปสู่กระบวนการขจัดหรือแทนที่ส่วนผสมดังกล่าวโดยทันที 

company- formulas laboratory

ราคัดสรรสารกันแดดที่ละลายในไขมันเป็นหลัก (โดยไม่มีคุณสมบัติยึดเกาะกับน้ำ) และปรับวิธีการผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้กันน้ำได้ในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  วิธีการนี้ช่วยประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดจะคงทนได้ดีบนผิวหนังและลดผลกระทบของตัวกรองแสงแดด ต่อระบบนิเวศทางทะเลเพื่อรักษาระบบดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น   การทดสอบโดยหน่วยงานอิสระได้พิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่เป็นพิษต่อปะการังและไม่ทำให้ปะการังเกิดการฟอกขาว  การทดสอบเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าตัวกรองแสงแดดของเราไม่ส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของ สาหร่ายทะเล 

ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าที่จะควบคุมสารก่อมลพิษทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อยทั้งหลายที่ผิวหนังอาจทนรับไม่ได้และอาจเป็นอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพได้ 

company- commitments marine ecosystem

ในทุกวันเรามุ่งมั่นสุดความสามารถที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

- พัฒนารูปแบบขนาดใหญ่: ในประวัติการทำงานทั้งหมดของเรา เราเป็นผู้บุกเบิกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคในปริมาณครั้งละมาก ๆ มาโดยตลอด เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางนี้ต่อไปเพื่อลดการใช้วัสดุลง 

- จำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์ไม่ให้มากเกิน: ด้วยเหตุนี้เองผลิตภัณฑ์จำนวนมากของเราจึงไม่มีกล่องหรือแผ่นพับ 

- ยึดมั่นในวงจรการจัดซื้อจัดหาที่คำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องกระดาษแข็งของเราซึ่งมาจากป่าที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนที่มีฉลาก FSC กำกับ 

- ประกันว่าห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของพันธมิตรทางธุรกิจของเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ กล่าวคือ เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตที่รับประกันว่ามีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ และสนับสนุนรายที่ได้รับการรับรองมากกว่ารายอื่นๆ 

- ลดและรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมและของเสียจากการใช้งานจากสถานประกอบการต่างๆ ของบริษัท 

strive for sustainability