เกี่ยวกับไบโอเดอร์มา | Bioderma Thailand

Allez au contenu Allez à la navigation

งานวิจัย

BIODERMA Dermatological Laboratory - History, Innovation, Research
 • ปรัชญาไบโอเดอร์มา

   

  นับจากปี 1970  BIODERMA เป็นที่ยอมรับในความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างชีววิทยาในผิวหนังกับการรักษา โดยวีธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นความรู้และกลไกทางชีวภาพของผิว เป็นแรงบันดาลใจสู่การสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ความเป็นมา การค้นคว้า และนวัตกรรม

  ความเป็นมา

  BIODERMA ยึดมั่นในแบบแผน และเจตจำนงเดิมอยู่เสมอ ด้วยจิตวิญญาณอันเป็นเสรี  ในห้องปฏิบัติการของเรานั้นเต็มไปด้วยความหลงใหลที่จะเข้าใจชีววิทยาของผิวหนังและความปรารถนาที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านผิวหนัง การผจญภัยครั้งใหม่ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า ก่อเกิดขึ้นในทุกวัน ทั่วทุกมุมโลก 

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • Innovation et Research BIODERMA - Biology and Dermatology, Patents

  การค้นคว้าและนวัตกรรม

  ที่ห้องปฏิบัติการวิจัย BIODERMA เรามุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่จะรักษาระดับความเป็นแนวหน้า ในด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีววิทยาและโรคผิวหนัง

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ecobiology-at-the-service-of-dermatology

  Bioderma is a NAOS brand

  Ecobiology at the service of dermatology.

  ชีวนิเวศวิทยา ว่าด้วยการปรนนิบัติผิวพรรณภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านตจวิทยา เพื่อการปกปักรักษาและคงไว้ซึ่งผิวสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

  ชีวนิเวศวิทยา (Ecobiology) คือ แก่นหัวใจของแบรนด์นาโอสในดูแลผิว ผ่านการปกปักรักษาระบบนิเวศวิทยาและเสริมความแข็งแกร่งแก่ผิวพรรณ...

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • BIODERMA รอบโลก

  แบรนด์ BIODERMA เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลกในกลุ่มแพทย์ผิวหนังและคนไข้ของพวกเขา

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • BIODERMA - Job - Recrutment and application

  ทีมงาน BIODERMA

  BIODERMA ชอบผู้ที่มีความสามารถ และคิดนอกกรอบ เพราะความคิดอิสระนับเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  โดยความคิดริเริ่มนี้จะต้องไปด้วยกันกับกล้าหาญและความเชี่ยวชาญในสายงาน 

  เหนือสิ่งอื่นใด ทีมงาน BIODERMA ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณค่าของมนุษย์และจริยธรรม ความทุ่มเทนี้นับเป็นจุดแข็งของเราในฐานะบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสุขภาพ

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม